تیزر ششمین دوره جشنواره

تیزر پنجمین دوره جشنواره

تیزر چهارمین دوره جشنواره

 

تیزر سومین دوره جشنواره

 

خبرنامه

اطلاعیه مهم

 

 

 

بنا به اعلام مهدی عبدالهی _دبیر ششمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه افلاکیان میانه _ مهلت ارسال آثار تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد .