تیزر ششمین دوره جشنواره

تیزر پنجمین دوره جشنواره

تیزر چهارمین دوره جشنواره

 

تیزر سومین دوره جشنواره

 

خبرنامه

آثار راه یافته به بخش مسابقه مشخص شدند

ضمن قدردانی از همه ی عزیزانی که اخبار جشنواره را پیگیری میکنند ، مخصوصا شرکت کنندگان گران‌سنگ؛
به اطلاع میرساند طبق اعلام رییس هیئت داوران،  لیست آثار پذیرفته شده اعلام گردید.