تیزر ششمین دوره جشنواره

تیزر پنجمین دوره جشنواره

تیزر چهارمین دوره جشنواره

 

تیزر سومین دوره جشنواره

 

خبرنامه

رونمایی از تندیس ششمین دوره

بنا به گزارش دبیرخانه ششمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه افلاکیان میانه طی مراسمی از تندیس جشنواره رو نمایی شد .