تیزر ششمین دوره جشنواره

تیزر پنجمین دوره جشنواره

تیزر چهارمین دوره جشنواره

 

تیزر سومین دوره جشنواره

 

خبرنامه

آثار رسیده به دبیرخانه

 این مطلب در تاریخ 97/11/25 ساعت 10:30 شب بروزرسانی شده است، اگر آثار شما به رنگ سبز در نیامده

ولی ارسال کرده اید ، بزودی بعد از رسیدن به دبیرخانه ، به رنگ سبز در خواهد آمد.

 اطلاعات درحال بروزرسانی است.

-------------------------------------------------------------------

لیست آثار رسیده به دبیر خانه ششمین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان شهرسان میانه 

توجه : آثاری که با موفقیت به دبیرخانه جشنواره رسیده و از لحاظ فنی مورد تایید است به رنگ سبز نوشته خواهد شد .

بخش اول : فیلم کوتاه ( داستانی ، مستند ، نماهنگ ، پویانمایی )

 

ردیف

تصویر کارگردان

کارگردان

تعداد و نام آثار

نوع آثار

استان و شهرستان

وضعیت آثار

 1

 

 مهدی علیزاده

 1- واژه ی عشق

2- قارالخ

 نماهنگ

داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

 اثر شما با موفیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 2  

 

 حامد شادابی

 

تخریب چی

 

مستند

 

همدان

همدان

 

 اثر شما با موفیقت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 3

 

 

 

علی سلطانی

 1- بیست و نهم

 2- پا در کفش

 3-همان وحید

 4- دعوت

 5-بوی حرم

 6-سرشار از تجربه

7-از سفر آمد

 نماهنگ

نماهنگ

مستند

نماهنگ

نماهنگ

مستند

پویانمایی

 

 

آذربایجان شرقی

تبریز

 

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 4  

 

مهدی ظحاکی فاتح

 1- دمانس

2- هپروت

3- ضربان طبیعت

4- 60 ثانیه فکر

تا دو متر

 داستانی

داستانی

مستند

داستانی

 

همدان

اسدآباد

 

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 5

 

 

وریا نیک منش

 

 

 شهر هزار کبوتر

 

 

 پویانمایی

 

زنجان

زنجان

 

متاسفانه اثر هنوز به دبیرخانه نرسیده ، لطفا هرچه زودتر اثر خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم اثرتان ثبت و وارد بخش مسابقه شود.

 

 6

 

مریم هاشم نژاد

 

1- زینو ، زندگی نو

2- شهر هزار کبوتر

 

پویانمایی

پویانمایی

 

زنجان

زنجان

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است. 

 7

 

 

 

عمرانچراغی

 1- خونرنگ

2- سهراب ذهاب

3- روز جوراب

4- پوست چینی

5- حقوق نجومی

6- تنهایی همیشگی

 مستند

مستند

داستانی

داستانی

داستانی

داستانی

 

 

همدان

همدان

 

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 8

 

یونس رستمی

 

توپ

 

داستانی

 

کردستان

متاسفانه اثر هنوز به دبیرخانه نرسیده ، لطفا هرچه زودتر اثر خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم اثرتان ثبت و وارد بخش مسابقه شود.

 9

 

ناصر یاری

 

حیدری ام

 

مستند

 

آذربایجان شرقی

تبریز

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 10  

 

علیرضا سلمان پور

 

1- بوی تلخ چرم

2- سازاق

 

مستند

داستانی

 

آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 11  

 

ایمان قلی پور

 

تک تیر انداز

 

داستانی

 

خوزستان

اهواز

متاسفانه اثر هنوز به دبیرخانه نرسیده ، لطفا هرچه زودتر اثر خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم اثرتان ثبت و وارد بخش مسابقه شود.

 12    محمدرضا بادنوا  The Doom  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 13    حسین نصیری  پوست  داستانی

 اردبیل

 

متاسفانه اثر هنوز به دبیرخانه نرسیده ، لطفا هرچه زودتر اثر خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم اثرتان ثبت و وارد بخش مسابقه شود.

 14  جعفر صیادی  درون یک چارچوب  پویانمایی  زنجان

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 15    نادررباطی

1- پلاک گمنام

2-سالکان خطه مرند

 نماهنگ

مستند

 مرند

 

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 

 

 16    برزان رستمی

1- بالانس

2-دیدن

3-صدای جاده

 پویانمایی

پویانمایی

پویانمایی

 کردستان

سنندج

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 17  ناصر احمدی

 1-ریشه ها میسوزند

2-تخریب چی

3- ش م ر

4- طناب

 داستانی                   

داستانی

داستانی

مستند

آذربایجان شرقی

 عجب شیر

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 18  میر امین جواهری  چراغ زرد  داستانی

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 19  مجتبی رضائی

1- مسخ

2-بی سایگان

 داستانی

مستند

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 20  مهدی خرد  به رنگ نارنجس  مستند  همدان

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 21   حبيبه آهنگر سقین سرا  شات  داستانی

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 22  مهدی صالحیار  خالچا  داستانی

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 23  سید حمید کرمانی

1-دایاخ

2-عاطفه

 داستانی

داستانی

 زنجان

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 24  محمدجواد حضرتی  رضایتنامه  مستند  همدان   متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
 25    عبداله حسن زاده  گنج  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

  متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
 26

 یعقوب اکبریان

1-دلم از نام خزان می لرزد

2-کالسکه

3-بی بار

4-بالهای شکسته

5-چتر

6-کمال

7-ائل تن

8- بیلگین

 مستند                                

داستانی

داستانی

داستانی

داستانی

داستانی

داستانی

مستند

 آذربایجان غربی

ارومیه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 27  مبین قادری  سه دقیقه دیرتر  داستانی

 کردستان

سنندج

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

28    جلال ویسی  قاشق  مستند

 کردستان

سنندج

اثر شما با موفیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 29  

 آکو زندکریمی

سامان حسین پور

 ذبح  داستانی

 کردستان

سنندج

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 30    

آکو زندکریمی

1-سرباز

2-مالاریا

 داستانی

داستانی

 کردستان

سنندج

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 31  سعید خراسانی کیا

 1-پرچم برافراشته

2- پای پیاده

 داستانی                   

نماهنگ

 آذربایجان غربی

ارومیه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 32    نگین جوادی  سرود ملی  نماهنگ

 آذربایجان شرقی

میانه

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 33  حسام نصیری  پوست  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

 

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.

 

 34    حسین نصیری

1- کاست

2- پرستو شو

3- ماهی ها در آب می میرند

 پویانمایی

مستند

داستانی

 اردبیل  

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 

 

 35    مژگان ورمزیار

 وکیل تام الاختیار

شوق حضور

 مستند

مستند

 همدان  

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.

 36 نادیا عظیمی  دژاوو  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 

 

 37    ابوالفضل عزیزی  مبادله  داستانی

 همدان

ملایر

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 38  اسمعیل کاظمی  آرزوی دانیال  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

 

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.

 39    کیارش کرمی

 1-روزهای خاکستری

2- ضرب و زنگ

3- عاقبت

 مستند                              

مستند

مستند

 همدان  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

40 جواد محمدی اصل مسافر داستانی

آذربایجان غربی

میاندوآب

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است. 

41 داود ابراهیمی عروسک داستانی همدان  

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.

 

42 شبنم طارمی بازگشته داستانی

زنجان

ابهر

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

43 آرمان کریمخانی تیک داستانی

آذربایجان شرقی

میانه

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

44 علی عماری مکبر داستانی

زنجان

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است. 

45 مسعود عمارلو هفت سنگ داستانی زنجان  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است. 

46 جلال ویسی

1- پرچم

2- قاشق

داستانی

مستند

کردستان

سنندج

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

47 وحید قاسمی

اسطوره

نماهنگ زنجان  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است. 

 48  رضا جمالی

 1-سی میلیون تومان

2- یاغیش (باران)

 داستانی                             

مستند

 اردبیل  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

49 میثم سوسیادر همه مثل همیم داستانی

آذربایجان شرقی

میانه

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 

 50    داریوش نجفی گول  سَس  داستانی

 آذربایجان غربی

ارومیه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
51 مائده مولایی

1- فهرست زندگی

2- چشم انتظار

3- بازنده

4- لیلی و مجنون

داستانی

داستانی

داستانی

داستانی

کردستان

سنندج

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 52    امیرحسین گرمرودی  خلاء  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

 متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
 53    پاشا هادیان  حاج فیروز آ

 داستانی

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

54 رضا جوانشیر

1- گزارش

2- تروما

داستانی

مستند

آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

55

پدرام ملکی

گنجینه داستانی

آذربایجان شرقی

میانه

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
56 غلامرضا نیکنام بابا مستند

آذربایجان غربی

ارومیه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

57   پیام نامجو سلام مدافع حرم نماهنگ

آذربایجان شرقی

میانه

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
58 امین لطفی شهیر مژدگانی مستند همدان

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

59 حسن امینی یکتا راه ناتمام مستند زنجان متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
 60 مهدی شاداب

1- یاز گلجک

2- آقا معلم

 داستانی

داستانی

 اردبیل

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

61 حسن اسداوغلی

1-وز وز

2- سرباز حیدر

داستانی

نماهنگ

اردبیل آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
62 مریم صبوری کادو تولد مستند اردبیل

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

63 حسین نجفی فرد

1- عؤمور یولو

2- سرو

مستند

مستند

آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

64 مجتلی پناهی دیوار داستانی آذربایجان غربی

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

65 کریم پزشگی شب پدر داستانی

آذربایجان شرقی

عجب شیر

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
66 عبدالحسین شفقی تروما داستانی

آذربایجان شرقی

مرند

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

67 دامون فخاری

1- پرسه 

2- شناسه

نماهنگ

داستانی

کردستان

سنندج

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

68    سمیر بخشی  آیینه  داستاتی

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

69    حسن صمدی خوش نیا  خواب خیس  داستانی

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

70    سامان خدایاری

 1- حرف تازه ای نیست

2- یاماها

 داستانی                           

داستانی

 کردستان

بیجار

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 71  وحید صاحبقران  چشم به راه  داستانی

 آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 72    حسن ملکی

 1- ایشیقلی

2- سفید مانند برف

3- ال نفسی

 مستند

داستانی

مستند

 اردبیل آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 73    عزیز صالحی

 1-ابرها سفید اند

2-از تاریکی می آید

3-حوله بنفش

4-ابروی دخترک

5-کتاب های او

6-صدای پای اسب

 داستانی

داستانی

داستانی

پویانمایی

داستانی

داستانی

 کردستان

سنندج

  متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
 74  علی دلکاری

 1- باغ فرشته

2- عروسک

 مستند

داستانی

 آذربایجان شرقی

مرند

  متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.
 75    شاپور مقدمی  اریب  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 76    سید جواد مرتضوی  حوالی تهران  نماهنگ  زنجان  

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.

 

 77    احمد سجادی

 1-سرخابی

2-جان نثار

3- بی درنگ

4- آبادی های متروکه

5-مرد

6-آتش هیزم

 داستانی

داستانی

داستانی

مستند                          

داستانی

مستند

 اردبیل  

متاسفانه آثار هنوز به دبیرخانه نرسیده اند ، لطفا هرچه زودتر آثار خود را پیگیری کنید تا پس از بررسی های لازم آثارتان ثبت و وارد بخش مسابقه شوند.

 

 78    بهاره محمدی  جهاد با رمز شهیده حسن پور  داستانی

 آذربایجان شرقی

میانه

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 توجه : ثبت شدن اثر شما در سایت ، به منزله راه یافتن به بخش مسابقه نمیباشد!

آثار پس از بررسی نهایی و اتمام زمان ارسال آثار به جشنواره ، بررسی و تایید یا رد خواهد شد.

 

 

 

 

لیست آثار رسیده به دبیر خانه ششمین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان شهرسان میانه 

توجه : آثاری که با موفقیت به دبیرخانه جشنواره رسیده و از لحاظ فنی مورد تایید است به رنگ سبز نوشته خواهد شد .

بخش دوم : فیلمنامه

 

ردیف

تصویر نویسنده

نویسنده

تعداد و نام آثار

استان و شهرستان

وضعیت آثار

 1 نیما پاکدل

1- حلقه رحمت

2- روایت یک نیمه شب

3- مثل یک علاقه

آذربایجان شرقی

میانه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 2 علی رنجبر بامن حرف بزن همدان آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 3

آنا لردجانی

1- پشت خط های موازی

2- دیوانگان همیشه فرار می کنند

3- خداوند نگاه می کند

4- ترازو

آذربایجان شرقی

میانه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 4 زهرا سوری

1- حریق سرد

2- مرد

همدان

تویسرکان

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 5 اصغر شهایی خدا نزدیکتر است

آذربایجان شرقی

میانه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 6 جهانگیر چالاکی زینب سادات

آذربایجان شرقی

بناب

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 7

مریم رحیمی سپیده دم

-------

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 8 مهدی صالحیار سوگلین

آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 9

حسین بیگ زاده

1-بوم

2- مالک

آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 10 رضا جوانشیر

1- عروسک2- آنها شب زندگی می کنند

  آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 11 حبیبه آهنگر سقین سرا 12+1

آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 12 محمدرضا چوپانی

1- انتخاب

2- کانکس

آذربایجان شرقی

تبریز

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 13

آکو زندکریمی

سامان حسین پور

 

1- روز معلم

2- باغ گیلاس

کردستان

سنندج

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 14 افشین فتحی هیس

آذربایجان شرقی

میانه

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 15 سیما رسولی

1- ونن

2- حرمت

3- کلید

همدان

میلایر

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 16    مجید وحیدنیا

1- رنگ های بی رنگ

2- عشق اول

 آذربایجان شرقی

میانه

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 17  طاهره مدرسی

 1- منیم آدیم ماهزادادی

2- تصادف

 آذربایجان شرقی

 

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 18    کاظم رستمی  صدای بی صدا  زنجان  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 19    مائده مولایی

 1- در خیال تو

2- آرزو

3- باور

 کردستان

سنندج

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 20

 

 

 

 

 

 امین لطفی شهیر

 1- به خاطر پدرم

2- روزهایی که سوختند

3- ستاره های سربی

4- جای دوری نمیره

5- انگیزه ای به نام عشق

6- یه حس خوب

7- قدرت عشق

 

 

همدان

 

 

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 21    محمدرضا پستک

 1- خانه ی دوست

2- از ماست که بر ماست

3- بندهای کتانی

4- تاخیر

5- برند

6- همیشه با منی

 آذربایجان شرقی

تبریز

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 22   حسین نصیری  آن دو  اردبیل  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 23    مریم صبوری

 1- خورشید

2- بازمانده

3- شاه راه

4- نامه رسان کوچک

 اردبیل  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 24  فاطمه صبری

 1- دیم دیک

2- شمع منتظر

 آذربایجان شرقی

تبریز

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 25    ابراهیم حبیبی  سایه سیاه  زنجان  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 26    میرامین جواهری  من مرده ام و تو حواست نیست

 آذربایجان شرقی

تبریز

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

27   علی محبیان لاله

1-من و گوشی

2-عابد و مسجد

داستانی

مستند

 
 28  بهار پزشکی  ویلچر  میانه  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

29    محبوبه فرامرزی
(ف. فرامرزی )

 1- کرکس

2- چیکاره میشی

 آذربایجان شرقی  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 30  الهه پورمحمدی  آنفولانزا

 آذربایجان شرقی

مراغه

 

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 31  مهدی خرد  دختر  همدان  

آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.

 

 32  سارا فعله کری  مجید بربری

 کردستان

قروه

 آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 33    ولی لطف دوخت  یاغمور

 آذربایجان غربی

ارومیه

 آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 34  وحید صاحبقران  مظلومترین ایثارگر

 آذربایجان شرقی

تبریز

 آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 35   حسین زینالی 

 1- فانوس های همیشه روشن

2- حریر بهشتی

3- لوسیفر

 آذربایجان شرقی

مرند

 آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 36  راضیه عبدوالسلمانی

 1-یاس شاپرک

2- شات

3- دلگیر

4-دوچرخه رنگی

5-سرو بلند

 آذربایجان شرقی

 

  آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
 37    سید جواد مرتضوی

 1- پام

2- تخم مرغ شانسی

3- مسافر کوچک در تنهایی

4- دربست

 زنجان   آثارشما با موفقیت به دبیرخانه رسیده و ثبت شده است.
           
           
           
           

 توجه : ثبت شدن اثر شما در سایت ، به منزله راه یافتن به بخش مسابقه نمیباشد!

آثار پس از بررسی نهایی و اتمام زمان ارسال آثار به جشنواره ، بررسی و تایید یا رد خواهد شد.