تیزر ششمین دوره جشنواره

تیزر پنجمین دوره جشنواره

تیزر چهارمین دوره جشنواره

 

تیزر سومین دوره جشنواره

 

خبرنامه

امیر حسین علم الهدی! مسئول سینمای هنر و تجربه، فیلم های منتخب جشنواره افلاکیان را جهت پخش در گروه هنر و تجربه اعلام کرد.

     مسئول سینمای هنر و تجربه، فیلم های منتخب جشنواره افلاکیان را جهت پخش در گروه هنر و تجربه اعلام کرد.

ایشان ضمن تقدیر از برگزار کنندگان چهارمین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه اظهار داشت که اصغر نصیری رئیس هیات داوران این جشنواره و ایشان طبق توافقی که در این راستا جهت تشویق و ترغیب فیلمسازان استان آذربایجان شرقی کرده اند فیلم های منتخب در بخش های مختلف جشنواره افلاکیان بعد از اتمام آیین اختتامیه چهارمین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه روز پنجشنبه 21 بهمن به آقای علم الهدی معرفی خواهند شد. و پس از بررسی و ارزیابی در شورای تخصصی هنر و تجربه در گروه سینمای هنر و تجربه به اکران در خواهند آمد.