تیزر ششمین دوره جشنواره

تیزر پنجمین دوره جشنواره

تیزر چهارمین دوره جشنواره

 

تیزر سومین دوره جشنواره

 

خبرنامه

جدول پخش فیلمهای بخش مسابقه چهارمین جشنواره استانی فیلم افلاکیان میانه

هیات داوران بعد از چند روز ارزیابی و داوری فیلمهای رسیده به دبیرخانه از بین 120 اثر رسیده در بخش فیلم:

فیلمهای رسیده مستند - داستانی - نماهنگ و انیمیشن  آثار زیر  را به بخش مسابقه اعلام کرد که توسط دبیرخانه جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان به صورت بدون در نظر گرفتن پخش آثار با توجه کثرت فیلمها  جهت پخش در روز افتتاحیه 20 بهمن ساعت 10 صبح به شرح ذیل اعلام میدارد.

جدول پخش فیلمهای بخش مسابقه چهارمین جشنواره استانی فیلم افلاکیان میانه